Perioden 24. september til 7. oktober.

Dag 24. Den 24. september er vi igang med at lave de øverste stykker masonitbeklædning til kuplen. Vi har lavet en skabelon efter det længste af de stykker der er brug for. For at spare på masonitten har vi regnet ud hvor mange stykker af kortere længder der er brug for.
Dag 25, den 30. september. Spærret bagerst i kuppelåbningen var lidt af en drillepind at regne på, men også at få til at sidde rigtig. På billedet er der ud over spærret monteret to sæt afstivere, vandret og lodret, for at stive det af mens limen hærder.
På det venstre billede ses kuplen inden spærrene bag kuppelåbningen sættes op. På det højre er der sat 7 spær op.
Hans tager mål til et af de små spærstykker.
Et billede af hvor mange meter spær der er til overs efter at alle spær er sat på kuplen. En overslagsberegning gav at vi skulle bruge 6,3 omgange af 15,7 meter. Vi lavede 6 3/4 omgang for at have lidt i reserve, og som det ses har vi brugt godt 6 hele omgange.
Et par nærbilleder.
På billederne her er jeg begyndt at save vanger ud til kuppellugerne. Designet af lugerne har voldt lidt kvaler fordi jeg manglede tal for vægt pr kvadratmeter for både masonitplader og krydsfineren. Efter at have fået disse tal har det vist sig at lugerne bliver meget tungere end forventet. Det er nødvendigt at begrændse den maksimale lugeåbning til omkring en meter for at det er muligt at afbalancere lugerne.
Krydsfineren har ikke godt af det våde vejr og tager langsomt men sikkert skade. Kuplen bør lukkes af hurtigst muligt men der mangler bare fritid til at få det gjort. Suk!
Masonitpladerne til beklædning af kuplen skal males inden de sættes op. I et forsøg på at spare tid, lavede jeg et lille eksperiment med en stak rester. Jeg malede en stak med grunder og lod stykkerne ligge stakket for at se om grunderen kan tørre selv om pladerne ligger stavlet. Det har vist sig at det kan de ikke. Derfor blev udsavningen af kuppelvanger indstillet for at give bordplads til at male masonitplader hvor stykkerne ligger pænt ved siden af hinanden.
Samtidig med at masonitpladerne grundes, er tårnet og spærrene på kuplen også blevet grundet. Det er blevet gjort i ugerne 40 og 41. På billederne her giver Margit en hånd med.