Dag 30, mandag den 15. oktober 2007.

Idag begynder vi på annexet.

Vi startede med stolperne. Taget skal have et fald på ca. 10 cm, og strøer til loftet skal ligges ind i stolperne.
Stolperne tappes ud med rundsav og stemmejern - det er hurtigt og effektivt!
Der blev taget mål til hvorledes loftstrøen skulle samles med lasken. På billedet længst til højre får man indtryk af tagets fald.
Efter at stolperne til annexet er stillet op skal den manglende facadeplade sættes op. I den skal en dør saves ud. Facadepladen skal op før den sidste tværstrøe kan monteres på ydersiden af facadepladen. Denne tværstrøe skal understøtte 4 langsgående strøer hvorpå taget skal hvile.
Når vi er ved det med døren, laver vi også en karm. Karmen laver vi i mål der gør det muligt senere at sætte en rigtig dør i. I første omgang laves blot en "stalddør" af facadeplade.