Dag 12, mandag den 23. juli 2007.

I dag skal kuppelringen vendes og sættes oven på tårnringen. Bygmestrene holder morgenmøde, og diskuterer processen i detaljer ved hjælp af en lille model i pap og pejsetændstikker!
Vi har brug for assistance, og på billedet til højre ses Jesper og Hans C fra NAFA der giver en hånd med.
For at øge sikkerheden under løftet, har vi lavet en konstruktion der gør det muligt at stoppe op et vilkårligt sted i processen således at kan slippe ringen og den bliver stående af sig selv. Som det ses i de følgende billeder, har de forskellige støtteben deres funktion på forskellige tider af løfteprocessen. Men de skal alle være der fra start af, fordi vi ikke kan nå op i 5 meters højde undervejs.
På billedet til venstre skal jeg beregne en vinkel og længde på den støttefod som ringen skal støtte på, når den er kommet 5 grader forbi toppunktet.
Formålet med støttebenet er at give os mulighed for at komme om på den anden side af ringen mens den står på højkant.
På billedet til venstre holder Jesper og jeg igen på ringen med de lange lægter, mens Hans og Hans C i små ryk skubber støttebenene bagud efterhånden som ringen sænkes. På billedet til højre, er vi kommet så langt ned at vi skal sætte stolper under ringen fordi støttebenene ikke længere kan bruges.
Støttebenene med kryds skal fjernes.
Nu kan ringen lægges ned.
Resten af støtteben o.a. fjernes og kuppelringen løftes over på tårnringen.
Efter at kuppelringen er færdig (den ses i baggrunden lagt oven på tårnringen) kan fundamentet bruges for tredie gang, denne gang til at lave spær på.
Vi har fået en fiks måde at lave spærrene på. Teknikken er den samme som for tårn og kuppelring, men vi limer kun hvert andet lag. Således laves en spiral. Af denne spiral kan vi efterfølgende save præcis de længder af som vi skal bruge.

Dag 13, tirsdag den 24. juli 2007.

På billedet til venstre er jeg rykket indenfor i udestuen, i læ for regnvejret. Til højre ses den næsten færdige spiral med spær, der er 12 lag ialt eller 6,3 omgange.
Den færdige spiral med spær er færdig og skal løftes af fundamentet. Billedet til venstre viser en række skruer som holder spiralen sammen under løftet. Til højre ligger jeg sten ud som den skal stå på.
På billedet til venstre lægger vi an til at løfte.På billedet til højre bliver spiralen klodset op på de sten der blev lagt ud.
Bygmestrene poserer for fotografen sammen med kuppelring, tårnring, spiral og fundament!