Dag 7, onsdag den 18. juli 2007.

Idag limes tårnringen færdig og tages af bundrammen.
Vi starter hvor vi slap igår, nederste lag af tårnringen er monteret og nu skal de efterfølgende 4 lag limes og skrues på. Det venstre billede viser at Hans mærker op til det første cirkeludsnit i andeet lag. Samlingerne mellem hvert lag er drejet 1/5 længde af et cirkeludsnit for hvert lag. Herved undgår vi at samlinger står lige over hinanden, og derved giver tårnringen et svagt sted.
Billedet længst til højre viser et lille ekstra stykke cirkeludsnit der sidder i hvert lag. De små stykker er nødvendige fordi længden af cirkeludsnittene ikke går op i tårnringens omkreds med et heltal.
Det venstre billede viser hvorledes et cirkeludsnit påføres lim på endefladerne inden det lægges i ringen. Det højre billede viser at hvert cirkeludsnit i fuld længde befæstes med 10 skruer. Der bruges 65 cirkeludsnit i både tårn- og kuppelring så der bruges derfor, i runde tal, 1300 skruer på de to ringe.
Vores meget vigtige radius-passer forbedres under vejs. Nu er der bedre styr på forankringen i centrum og på radius er der indikator til både yder- og inderside af cirkeludsnit.
En ny stak cirkeludsnit er klar til montage.
Billedet længst til højre viser at skruerne sættes dybt i træet. Det er der flere grunde til. Dels så trækker skruen bedre det øverste stykke træ mod underlaget, lige inden skruen går helt igennem. Dernæst så når den 40 mm lange strue ned i andet lag under, og har derved fat i hele tre lag cirkeludsnit.
Så er femte og sidste lag ved at blive lagt på tårnringen.
På "savværket" er alle cirkeludsnit til kuppelringen savet og stavlet, klar til at få savet smig.
Efter at limen i tårnringen har haft et par timer at hærde i, gør vi klar til at tage tårnringen af bundrimmen. Så er det fyreaften! I morgen laver vi kuppenringen efter samme opskrift.
Tester 1,0 MB avi-film klip