2013 juli. Masonit-beklædningen på lugerne udskiftes

Det har indtil nu ikke været muligt at holde Masonit-beklædningen vandtæt. I de 5 år der er gået siden opsætningen har vejret været hårdt ved pladerne. Det er derfor besluttet at udskrifte de øverste plader inden yderligere overfladebehandling forhåbentlig kan gøre dem vandtætte. Ostelærred malet på samlingerne mellem kuplens masonitplader har været yderst effektiv til at tætne for vandgennemtrængning, så derfor skal denne løsning også anvendes på lugernes masonit.

23. juli starter Hans og jeg med at fjerne den øverste masonitplade på hver af lugerne. De gamle plader brækkes op med et koben og skruerne skrues herefter ud.
Spærene af krydsfiner er stadig i god stand men masonitpladerne er helt opløst og smuldrer mellem fingrene når de fjernes.
Vi fik mulighed for at se for første gang siden juli 2008, om lugespærene også havde havde fugtskader. Det ser heldigvis ud til ikke at være tilfældet
7,8 Tekst
9,10
11,12
15,16
Derudover bliver en forhøjning lagt på lugespærrene så den store flade som er næsten vandret forsvinder. Forhøjningen bliver også højst hvor lugerne mødes og lavere ud mod siderne således der også bliver et sideværts fald på lugerne som hjælper med at få regnvandet til at løbe af. Disse forhøjninger skæres med stiksav ud af et bræt.
Forhøjningerne får en gang trælim og sømmes derpå fast.
21,22
23,24
Sidst på dagen får de nye plader en oliebaseret grundmaling med Gori 22.
27,28
Den 24. juli fortsætter vi. Aluminium lister skæres til og forbores.
Listerne skrues på luge ribberne. De skal understøtte masonitpladerne og forhindre at de kan synke ned hvis de skulle blive fugtskadet igen.
Herefter lægges de nye masonit plader op på lugerne igen og skrues fast.
Overskydende masonit plade skæres af så pladerne flugter med luge spærene.
En speciel plastfolie svejses på den højre luge. Den skal fungere som et overlæg der går ind over venstre luge og forhindre at regnvand kan løbe direkte på samlingen mellem de to luger. I venstre luge er der en 10 mm bred og 3 mm dyb afløbskanal for den regnvand som blæsten blæser ind under overlægget.
45
50
51,52
55,56
57,58