16.til 18. juli 2012. Kuppelugerne monteres på skinner og åbnes for første gang.

Den nederste lugeskinne skal laves af to V-profiler vendt mod hinanden, som lugens hjul skal styres af. Hjulene monteres på et større stykke L-profil stål som tilsammen bliver til en slags rulleskøjte.
Vi starter med de nederste hjul. Til at bære hjulene bruges et stykke L-profil stål 60x40x6 mm.
På L-profilen bores huller og der drejes gevind i. Der monteres et par hjul ø75 mm, bredde 26 mm, med fast gaffel. Vi kalder dem for rulleskøjter.
Vi bruger to mindre V-profiler som vendes mod hinanden for at danne en U-profil som rulleskøjterne skal køre i. I V-profilerne bores hul for hver ca. 20 cm som undersænkes. Profilerne er monteret inden vi slutter mandag aften.
Tirsdag går far til den lokale smed og får skåret 4 stykker L-profil og 4 stykker U-profil som skal blive til de beslag som skal forbinde den øverste del af lugerne med portskinnen foroven. Dagen går med at få boret en masse huller og boltet dele sammen.
Onsdag skal portskinnen op, og vi finder ud af at lugerammen som skinnen skal hænges op på er meget skæv. Vi bruger lang tid på at diskutere hvordan opsætningen skal foregå. Skinnen skal klodses op og der skal monteres et ekstra stykke træ på ydersiden af lugerammen for at understøtte lugerammen i at bære vægten af lugerne, som er over 100 kg per luge.
Beslag monteres på lugespær.
Da lugerne nu er gjort fast til skinnerne i begge ender, kan vi fjerne de skruer i lugerammen som indtil nu har holdt lugerne fast på kuplen.
Om aftenen den 18. juli kan vi åbne højre luge og der kommer for første gang dagslys ind kuplen. Stort øjeblik! Efter aftensmad er det venstre luge som skal åbnes. Efter lidt mas med nogle knækkede skruer lykkes det endeligt!