17. september 2010

De lodrette fliser rundt langs bunden af observatoriet skal limes idag.

De 10 kubikmeter muldjord er gravet ud af observatoriet, og ligger nu i køkkenhaven.
5,6 Tekst
7,8 Tekst
9,10
11,14
19,18
16,22