Oktober 2010. En måned i jordens tegn!

I denne måned kørte jeg en del med trillebøre; 7,5 tons nøddesten, 6,8 tons stabilgrus, 2 tons granitskærver og 1 tons brolæggersand. Heldigvis fik jeg hjælp undervejs.
Al muldjord skal ud af bygningen, da den ellers, med tiden vil tørre ud og det organiske materiale heri, begynde at rådne med en træls lugt til følge. Nederst skal de 7,5 tons (5 m3) ligge. De er et kapilærbrydende lag som forhindrer vand i at blive suget op i stabilgruset. Så lægges en plastfilm over som dampspære og så kommer stabilgrus ovenpå. Øverst et tyndt lag brolæggersand til at ligge fliser på. Kanalen til omfangsdrænet, fyldes med hvide granitskærver.

Den 29. september modtog jeg nøddestenene. De ankom med en kæmpe lastvogn, og den kunne slet ikke komme rundt på vores lille vendeplads! Det var meningen den skulle ligge i det fjerne hjørne, men det måtte vognmanden opgive.
Han var nødt til at læsse det af lige foran vores indkørsel!
Vi kunne ikke komme ud før jeg havde kørt halvdelen væk, så det var bare at komme igang!
Da alle nøddesten var kørt ind i tårnet, så det noget voldsom ud. Jeg tænkte på, om jeg havde lavet en regnefejl for det var da en hulens bunke! - men det viste sig at være lige tilpas.
Det blev til 93 børefulde og tog 5½ time at få kørt ind. Laget er ca. 22 cm dyb og toppen er i gennemsnit 37 cm under punktfunderingerne topflade (bygningens kote 0).
Sådan så der ud i tårnet, efter at nøddestenene var blevet fordelt.
Indefra stak jeg en tommestok ud mellem fliser og punktfundamenter for at kontrollere at toppen af nøddestenene var mindst 8 cm over bunden af drænkanalen. Diameteren af drænrøret er 8 cm.
Den 9. oktober havde jeg modtaget granitskærver og stabilgrus. Hermed var en weekends hårdt arbejde skudt igang.
Drænrøret blev lagt i kanalen, og de hvide granitskærver blev fyldt i. I kanalen skal det være skærver, fordi de låser hinanden fast når de bliver stampet. Farven blev hvid fordi det passer fint sammen med observatoriets farve.
Granitten skulle fyldes i og stampes før vi brugte en pladevibrator til at vibrere nøddestenene inde i bygningen. Vi var bekymrede for, at sammenpresningen af nøddestenene ville presse facadepladerne så hårdt at de kunne gå i stykker.
Med en pladevibrator blev nøddestenene vibreret sammen. Det er jo et stykke kompliceret mekanik, så den fik jeg ikke lov til at køre ret meget med ;-)
Efter vibrering kunne jeg måle, at stenene var sunket 2 cm.
En dampspærre bliver lagt ud.
Søndag den 10. oktober fortsætter vi med at køre stabilgrus ind, og så får det lag også en tur med pladevibratoren.
Efter endt vibrering, bliver byggepladsen inspiceret og vi bliver sat til at kontrollere om laget er i vatter. Efter nogle få justeringer, kan vi melde at være inden for +/- en centimeter.
Nu skal mellemrummet over flisernes overkant tætnes. Det gøres med en særlig skumliste; DanaFlex, hedder produktet. Skumlisten er kun 6 mm høj når den pakkes ud, men i løbet af et døgns tid bliver den 40 mm høj, hvis ikke den stoppes i sin udvidelse. Mellemrummet over fliserne er mellem 10 og 20 mm højt, fordi der skal være plads under bundrimmen hvis længere tids frost løfter fliserne. Fliserne når nemlig ikke ned i frostfri dybde.
Arbejdsgangen med opsætning af skumlister vises her, for et sæt fliser.
Billedet til venstre viser skumlisterne lige efter opsætning. Billedet til højre er taget et par dage senere. Her ses det, at skummet har udvidets sig og fylder mellemrummene ud.
Et sæt før og efter billeder fra et andet sæt fliser.
I spalterne mellem fliser og punktfunderinger, der er for smalle til skumlisterne, har jeg brugt PU-skum. Da PU-skum bliver noget griseri hvis man fortryder, så lavede jeg et par forsigtige eksperimenter først. Det ses på billedet længst til højre, at når den hærdede skum skæres til, bliver kanterne grimme og overfladen meget ru. Til venstre har jeg skåret kanten af, ca. 2 min efter påføring. Det ses, at snitfladen nu bliver glat og rund. Den fremgangsmåde brugte jeg så på resten af punktfunderingerne.
Ved udgangen af oktober, gør jeg klar til at stryge sand ud til lægning af fliser, almindelige 50x50 cm betonfliser, 5 cm tykke. Hertil har jeg 2 stk 6 meter lange jernrør i ½ tomme diameter. De kan lige nøjagtigt gå gennem hele bygningen, på hver sin side af teleskopsoklen.