28. og 29. august 2010. Fliserne omkring observatoriets sokkel skal skæres til.

Omkring observatoriet skal omfangsdrænet og gulvet indenfor adskilles af en række fliser. Fliserne står lodret og mellem bygningens punktfundamenter.

Jorden omkring punktfundamenter skal graves væk, ned til sandjord. Dybden af mulden er mellem 45 og 60 cm.
Fliserne skal have et 45 graders smig op mod punktfundamenterne. Til at lave smiget, lejede jeg en professionel stenskærermaskine. Prisen var godt 900 kr for en weekend. Måske lidt dyrt, men den var nem at betjene og gav et meget flot resultat som jeg synes var pengene værd. På billedet til højre, ses et sæt af fliser skåret til.
Flisernes smig skal kiles ind mellem punktfundamenterne og facadepladerne.
Fundamenternes indbyrdes afstand varierer med op til 2 cm. Fliserne må ikke sidde i klemme, men de må heller ikke kunne falde ud af position. Derfor skal der være nogle få millimeters luft op mod fundamenterne. Til at måle den præcise afstand, brugte vi et par trælister med smig til at måle med. Ud fra dette mål kunne hvert sæt af fliser skæres i en arbejdsgang.
Der graves mere jord væk for at få ordentlig plads at arbejde på.
Nogle af fundamenterne er lidt skæve eller har nogle buler. De får en omgang med "grovfilen".
Nogle nærbilleder af de færdigt skårne fliser.
Så gik den weekend, men alle fliser blev skåret. Senere skal de limes sammen.