Juli 2010 påbegyndes udgravningen til en regnvandsfaskine.

Observatoriet har en grundflade på 25 kvadratmeter, så et skybrud vil give store mængder regnvand lige omkring bygningen, og den skal helst ikke indenfor. Derfor laves der omfangsdræn som leder regnvand ned i faskinen hvor det stille og roligt kan sive i jorden.

Den 4. juli begynder far på udgravningen til faskinen. Bunden er 130 cm under terræn.
Den 8. juli. I udgravningen lægger vi 3 stk Wavin regnvandskassetter. De måler 400x500x1000 mm og kan rumme 192 L vand.
10 cm over kassetternes top ligger grænsen mellem muld- og sandjord. De første spadestik til drænkanalen laves.
Jord og sand fra udgravningen skal jo være et sted, og det går ud over det, der engang var en køkkenhave.
17. juli. Regnvandskassetterne pakkes ind i geotex fiberdug.
Kanalen ned til kassetterne nivelleres ud, med et fald på 20 cm per meter.
Drænrøret omkring bygningen, er 80 mm korrugeret plastrør med fiberdug. Den snørres grundigt for at forhindre sand i at trænge ind.