Juni 2010 Trægulv til observatoriets første sal opføres.

Den 20. juni måler Hans og jeg op til de 3 punktfundamenter der skal støbes for at bære trægulv til først sal og trappen derop.
22. juni lægger vi de bærende bjælker op deres lægterne dertil.
27. juni bliver gulvpladerne monteret.

Der er tre nye rør til punktfundamenterne sat op omkring den gamle centerfundament. Røret nærmest kameraet, er det fundament der skal understøtte trappen. De to andre er til stolper som understøtter trægulvet.
fundamenterne position er målt ud, efter at give den rigtige vinkel til trappen og sikre at teleskopets sokkel kan komme op midt imellem de to bærende bjælker.
Med et 160 mm pælebor, borer jeg det første hul ud. Vi blander et par børefulde beton som fyldes i hullet, og et stykke armeringsjern med gevind sættes i den våde beton. Den første bjælke er den vigtigste, alle øvrige bjælker og lægter skal måles ud efter den.
Den 22. juni er bjælker og lægter alle monteret.
Den 27. juni monteres gulvet. Hertil bruges 16 mm krydsfiner plader med fer og not.Vi tager os god tid til at få den første til at ligge helt rigtigt, for alle de andre pladers placering bestemmes af den.
Hans viser hvordan det skal gøres! Det er imponerende at se hvordan pladerne kan saves til, så præcist, at man knap nok kan få et stykke pap ned mellem gulvplader og facadepladerne.
Det færdige trægulv må beundres!