Dag 43, 25. juni 2008.

Idag begynder vi med, i min udestue, at lave en plan flade som de cirkelformede lugespær kan samles på. Forinden har jeg i et par dage savet alle cirkeludsnittene med vores specialkonstruerede stiksavspasser.

Lugerammerne er på plads.
I udestuen samles et plant underlag til at lave lugespærrene på.