Forsøg på HR-diagram for den åbne hob NGC 2158.

Sammen med Jens Jacobsen, Egeskov, har jeg forsøgt at fremstille et HR-diagram for NGC 2158. Jens optog en serie billeder af hoben 10. februar 2008 gennem de tre farvefiltre Kodak Wratten 25 (rødt), W56 (grøn) og W38 (blå). Jeg har efterfølgende brugt IRIS-softwaren til at lave aperture fotometri.


Dette er som nævnt blot et forsøg på om det er muligt at lave HR-diagrammer. Jeg synes vi har fået vist at det faktisk er muligt at se noget der minder om toppen af en hovedserie og en gruppe stjerner på gigantgrenen. Der er derfor håb om at vi med et sæt fotometriske filtre, som f.eks. Johnson B,V,R, og passende kalibrering kan fremstille rigtige HR-diagrammer. Det er mit håb at vi derefter kan bestemme afstande til stjernehobe ved hovedserie fitting.


Inden jeg laver fotometrien sammensættes de tre billeder til et RGB farvebillede. Herved kan det kontrolleres at billederne passer oven i hinanden således at en given stjerne har samme position i alle tre billeder. IRIS findstar kommandoen skriver en fotometri fil med billedkoordinater, instrumentmagnitude og FWHM i x og y retning. Der blev fundet hhv. 1603, 1766 og 1323 stjerner i de tre billeder.
Filerne importeres til et Excel-regneark hvor data sorteres først efter FWHM-x og derefter FWHM-y. Hver gang bortklippes rækker hvor FWHM er mindre end 7,0 eller større end 13,0. Herved fjernes stjerner på billedkanten eller stjerner vis PSF overlapper hinanden. Længst til højre ses et kort over de tilbageblevne stjernekoordinater.
For at den samme stjerne kan findes i to farver konverteres x- og y-koordinater til heltalsværdier ved division med en passende faktor og afrunding til heltal. Herved får hver stjerne en slags nummerplade hvor Excels SLÅ.OP()-funktion kan bruges til at identificere en given stjerne i begge filer. Farve-lysstyrke diagrammerne der kommer ud af denne proces viser tydeligt at der er et system i stjernernes placering. Det er dog ikke sammenligneligt med rigtige HR-diagrammer fordi lysstyrken er instrument magnitude og farve indeksets nulpunkt er også tilfældigt.

Den lodrette linie ved HR-diagrammernes y-akse har en fejl idet stjerner der ikke genfindes i begge farver får tildelt farve indekset 0,0 og det giver en stribe af prikker. Jeg har forsøgt at sætte et blank tegn ind i de celler men så virker diagrammet ikke længere. Det kommer der nok en løsning på en dag.