Asteroide 2410 Morrison

2410 Morrison var i opposition 10. januar. Oppositionen var usædvanlig ved at være med en meget lav mindste fasevinkel på kun 0,57°. Derudover var rotationsperioden på dette tidspunkt ukendt.

Tabellen viser en oversigt over de tidsserier der er samlet indtil nu.
Fasediagrammet viser netop en hel periode langs første aksen omregnet til et tal mellem 0 og 1. Hver lyskurves placering i forhold til alle de andre er vist med en vandret bjælke. Op ad anden aksen er hver lyskurve vist på sin egen linje således at det er let at se lyskurvernes indbydes placering uden overlap. At se hvor en lyskurve starter og slutter kan nemlig være svært at se når alle lyskurver er blevet samlet i et diagram og derfor overlapper hinanden.

Det ses af de første fem rækker, at der er fuld lyskurvedækning efter fem nætter.
Oversigt over de enkelte lyskurvers placering i et fasediagram. Klik på figuren for at åbne den i et separat vindue. Når du scroller ned over de enkelte lyskurver på siden kan du i det separate vindue se deres placering i forhold til de andre lyskurver.
S1 170115_LH_V2x2
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
S2 170116_LH_V2x2.
Der ses en svagt aftagende lysstyrke. Der er ingen indikation af hvad perioden kan være endnu.
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
S3 170116_LZ
Observationer udført af Lars Zielke, Tvis.
S4 170120_LH_preflip
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
S5 170120_LH_postflip
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
Sessions 4 og 5 er før og efter gemflip.
(En tysk ækvatorial opstilling skal "flippe" tubus over på den anden side for ikke at gå i mod søjlen).
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
Der er endnu ingen tydelig indikation af hvad rotationsperioden kan være.PhasedPlot_2410_Morrison_223pkt_H=2_Po=5d0_Inc=0d01_step=1000_RMS1d77_S5_4_2_1.PNG
S6 170123_LH. Denne lyskurve er også næsten helt flad.
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
For at få Session 6 til at overlappe de øvrige lyskurver skal nulpunktet (Delta Comp.) forskydes temmelig meget; -0,19 magnituder. Session 4 og 5 skulle også forskydes, kun -0,10 magnitude, hvilket ikke er unormalt. Det høje D.C. for S6 åbner dog for den (stadig noget spekulative) mulighed, at 2410 Morrison er meget langsomt roterende asteroide. I plottet til højre er D.C. for alle sessions sat lig 0 så magnitude aksen viser den reducerede magnitude hvor der er korrigeret for magnitude ændringer som skyldes variation i Jord-Sol-asteroide afstande samt for oppositionseffekten med slope parameter sat til G=0,15. Havde disse korrektioner været tilstrækkelige, ville alle lyskurvestykker ligge på en linje - det ses ikke at være tilfældet.

Søges efter perioder mellem 24 og 200 timer med kun et harmonisk led findes den første mulige løsning ved ca. 142 h.