Asteroide 158 Koronis

158 Koronis var i opposition 14. januar med en særlig lav fasevinkel på kun 0,20°, og var derfor på observationslisten i Minor Planet Bulletin vol. 44-1 (januar 2017). Perioden er kendt på forhånd og bekræftet af flere observatører til omkring P = 14,2 h.

Tabellen viser en oversigt over de tidsserier der er samlet indtil nu.
Fasediagrammet viser netop en hel periode langs første aksen omregnet til et tal mellem 0 og 1. Hver lyskurves placering i forhold til alle de andre er vist med en vandret bjælke. Op ad anden aksen er hver lyskurve vist på sin egen linje således at det er let at se lyskurvernes indbydes placering uden overlap. At se hvor en lyskurve starter og slutter kan nemlig være svært at se når alle lyskurver er blevet samlet i et diagram og derfor overlapper hinanden.

Det ses af de første fem rækker, at der er fuld lyskurvedækning efter fem nætter.
Oversigt over de enkelte lyskurvers placering i et fasediagram. Klik på figuren for at åbne den i et separat vindue. Når du scroller ned over de enkelte lyskurver på siden kan du i det separate vindue se deres placering i forhold til de andre lyskurver.
170115_KL_V+R2x2_S2-1
Observationer udført af Kim Lang.Session 1 er i V-filter og S2 i R-filter. R-filter lyskurven er forskudt -0,448 magnituder, det vil sige at den er godt en ½ magnitude klarere i R.
170116_JJ_V2x2
Observationer udført af Jens Jacobsen, Egeskov.
170214_JJ_R2x2_S6-5
Observationer udført af Jens Jacobsen, Egeskov.
170215_JJ_R2x2_S8-7
Observationer udført af Jens Jacobsen, Egeskov.
Faseplot med alle sessions indtil 2017-02-21. Vi kan nu bekræfte at vores lyskurver er i overensstemmelse med litteratur værdien for perioden på P = 14,218 h.
PhasedPlot_158_Koronis_431pkt_H=4_Po=7d0_Inc=0d004_step=2000_bin_1-1_RMS=1d56_S8-1.