Asteroide 2656 Evenkia

2656 Evenkia blev observeret af Jens Jacobsen, Leif Hugo Kristensen, Frank R. Larsen og undertegnede i marts og april 2016. Asteroiden var på MPB's observationsliste med opfordring til at lave en sikker periodebestemmelse. Waszczak et al. (2015) publicerede en rotationsperiode på P = 7,0836 h men med kvalitetskoden U2 som betyder der ikke var fuld lyskurvedækning og at perioden derfor kunne være forkert med omkring 30 %. Vi satte os for at sikre fuld lyskurvedækning og dermed bestemme perioden med sikkerhed.

Tabellen viser en oversigt over de tidsserier der er indsamlet.
Fasediagrammet viser netop en hel periode langs første aksen omregnet til et tal mellem 0 og 1. Hver lyskurves placering i forhold til alle de andre er vist med en vandret bjælke. Op ad anden aksen er hver lyskurve vist på sin egen linje således at det er let at se lyskurvernes indbydes placering uden overlap. At se hvor en lyskurve starter og slutter kan nemlig være svært at se når alle lyskurver er blevet samlet i et diagram og derfor overlapper hinanden.

Det ses af de første fem rækker, at der er fuld lyskurvedækning efter fem nætter.
Oversigt over de enkelte lyskurvers placering i et fasediagram. Klik på figuren for at åbne den i et separat vindue. Når du scroller ned over de enkelte lyskurver på siden kan du i det separate vindue se deres placering i forhold til de andre lyskurver.
Periodespektrum
Periodespektrum fremstillet ved brug af alle lyskurver. Figuren viser hvor stor afvigelsen er mellem observationer og den Fourier serie som passer bedst for hvert af et stort antal forskellige perioder. Spidsen markeret med "P" viser den periode hvor en Fourier serie som passer bedst til alle lyskurver, med den mindst mulge afvigelse. Intervallet som undersøges, starter med en periode som er mindre en det halve af P og slutter efter det dobbelte af P. Når vi har dokumenteret at ingen anden løsning i dette interval passer bedre til data, end den periode P vi har fundet, kan vi være sikre på den løsning vi har fundet.
2016_Phased_Plot S1-11.
2016_Phased_Plot S1-11. Det tog 11 observationsnætter at sikre fuld periodedækning. I denne periode faldt asteroidens lysstyrke fra magnitude 15,4 til 16,0. Vi skulle eksponere billederne lang tid for at få samlet lys nok til nøjagtige målinger.
2016_Phased_Plot S12-19.
Vær opmærksom på at nulpunkt for fase ikke er den samme som i figur Phased_Plot S1-11 herover.
2016_Phased_Plot S12-19. Observationerne vis i denne figur er mere støjfyldte da asteroidens lysstyrke fortsat faldt. Den 30. april var magnituden 16,5. Som det ses af fasediagrammet øverst på siden lykkedes det os at skaffe fuld lyskurvedækning helt uafhængigt at de første 11 lyskurver. Der kan derfor ikke være tvivl om at periodens værdi er korrekt bestemt.
2016_Phased_Plot S1-19.
I denne figur er alle lyskurver brugt. Den samlede lyskurve viser ikke nogen tydelig ændring i løbet af det tidsrum vi har observeret asteroiden. Andre asteroider kan vise en betydelig ændring i udseende i løbet af en måned.