Asteroide 428 Monachia

Denne asteroide blev valgt som mål for en observationskampagne fordi den var i en særlig favorabel opposition 7. oktober 2016 med en fasevinkel på kun 0,7°.

Tabellen viser en oversigt over de tidsserier der er samlet indtil nu.
Fasediagrammet viser netop en hel periode langs første aksen omregnet til et tal mellem 0 og 1. Hver lyskurves placering i forhold til alle de andre er vist med en vandret bjælke. Op ad anden aksen er hver lyskurve vist på sin egen linje således at det er let at se lyskurvernes indbydes placering uden overlap. At se hvor en lyskurve starter og slutter kan nemlig være svært at se når alle lyskurver er blevet samlet i et diagram og derfor overlapper hinanden.
Oversigt over de enkelte lyskurvers placering i et fasediagram. Klik på figuren for at åbne den i et separat vindue. Når du scroller ned over de enkelte lyskurver på siden kan du i det separate vindue se deres placering i forhold til de andre lyskurver.
161005_LH_preflip
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
161005_LH_postflip
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
Her er faseplottet tvunget til et fit med tabelværdien for perioden på ca. 3,64 h med henblik på at få målt lyskurvens amplitude til A=0,19 mag.
PhasedPlot_428_Monachia_S2-1_P=3d64_RMS=1d29.PNG
161028_LH
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
Efter de tre første lyskurver er vi ganske tæt på perioden fra litteraturen på P = 3,63384 h. Det kan også ses at det første minimum ved fase 0,30 er blevet ca. 0,05 magnituder dybere i S3 sammenlignet med de to første.
Læg mærke til amplituden er A=0,20 magnituder. Den vokser lidt i de efterfølgende lyskurver.
PhasedPlot_428_Monachia_S3-1_P=3d658_RMS=1d65.PNG
161029_LH
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
To lyskurver på med kun 24 timers mellemrum giver en mere præcis periodebestemmelse. Asteroidens lyskurve når heller ikke at ændre sig væsentligt på så kort tid. Tabelværdien for perioden kan vi reproducere til bedre end 1 promille.
Ved en solar fasevinkel på 13° er amplituden nu vokset til A=0,24 magnitude.
PhasedPlot_161029_LH_428_Monachia_S3-4_P=3d633_RMS=1d51.
Denne lyskurve sammen med de næste tre falder inden for et tidsrum på 8 dage. Dette er kort nok til at lyskurven ikke ændrer sig væsentligt, og de kan derfor samles til en periodebestemmelse der er uafhængig af de to første.
161128_LH
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
161205_LH_preflip
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
161205_LH_postflip
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
161206_LH
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
Der er punkter nok i lyskurven til at antallet af harmoniske led i Fourier fittet kan øges til 8 led. Ved en gennemsnitlig solar fasevinkel på 26,1° er amplituden vokset til A=0,31 magnitude.
PhasedPlot_428_Monachia_S8-5_P=3d6345_RMS=1d72.PNG.
For at illustrere hvor meget 428 Monachias lyskurve har udviklet sig under kampagnen, er alle lyskurverne samlet i et faseplot. Antal af harmoniske led i Fourier rækken er holdt på 8 og offset (Delta Comp) mellem de enkelte lyskurver er ikke justeret for at fremstille dette plot.
Perioden bestemt ud fra alle 8 lyskurver afviger kun 0,00006 h fra tabelværdien - Nice!
PhasedPlot_428_Monachia_S8-1_P=3d6339_RMS=2d32.PNG
Et amplitude-fase diagram.
Har plottet lyskurvernes amplitude for hvert af de tre grupper af lyskurver, som funktion af deres fasevinkel. Der er tre punkter i plottet. Med kun to punkter ville der per definition kunne trækkes en ret linje, men med det tredje punkt fås en indikation af om det er rimeligt at sige at der er en lineær sammenhæng.
Amplitude-fase diagram.