Asteroide 3687 Dzus

Denne asteroide blev var mål for en observationskampagne i efteråret 2016 fordi den publicerede rotationsperiode er meget usikker; P=7,44 h med rating U=1 (den laveste).
Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn og undertegnede fik observeret 4 nætter og lyskurverne viser ingen målbar amplitude. Vi indstillede derfor yderligere observationer. Men mulig forklaring på den manglende målbare amplitude kan være fordi vi ved denne opposition kikker på en af asteroidens poler.

Tabellen viser en oversigt over de tidsserier der er samlet indtil nu.
Fasediagrammet viser netop en hel periode langs første aksen omregnet til et tal mellem 0 og 1. Hver lyskurves placering i forhold til alle de andre er vist med en vandret bjælke. Op ad anden aksen er hver lyskurve vist på sin egen linje således at det er let at se lyskurvernes indbydes placering uden overlap. At se hvor en lyskurve starter og slutter kan nemlig være svært at se når alle lyskurver er blevet samlet i et diagram og derfor overlapper hinanden.
Oversigt over de enkelte lyskurvers placering i et fasediagram. Klik på figuren for at åbne den i et separat vindue. Når du scroller ned over de enkelte lyskurver på siden kan du i det separate vindue se deres placering i forhold til de andre lyskurver.
Lyskurven er over 2 timer lang og det er usædvanlig at se en lyskurve SÅ flad!
160923_LH
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
Flad! :-/
160925_LH
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
Tre aftener med en helt flad lyskurve. En mulig forklaring er at vi ser lige ind på en af asteroidens poler.
160926_LH
Observationer udført af Leif Hugo Kristensen, Frederikshavn.
160926_KL
Observationer udført af Kim Lang
Et faseplot af Sessions 1 til 3. S4 udelades da den er fra samme nat som S3 og har et mistænkeligt udsving nær 0,36 der kan skyldes f.eks. nogle skyer der har dækket for feltet kortvarigt. En periodesøgning i tidsrummet mellem 3 og 8 h finder ingen signifikant periodicitet. Amplituden på det viste periodefit er kun 0,02 magnituder. Til sammenligning er støjen i serien 0,014 magnituder (RMS) og dermed ikke signifikant.
PhasedPlot_3687_Dzus_S3-1_294pkt_H=2_P0=3d0_Incr=0d005h_step=999_RMS=1d39cmag
Et faseplot tæt omkring perioden fra litteraturen på 7,44 h viser heller ikke nogen udsving. Resultatet skal dog publiseres da den stadig kan være nyttig når en rotationsakse skal bestemmes.
PhasedPlot_3687_Dzus_S3-1_294pkt_H=2_P0=7d4_Incr=0d001h_step=945_RMS=1d45cmag.