Asteroide 11386 (1998 TA18)

11386 (1998 TA18) var på Lightcurve Opportunities i MPB 43-4 (okt 2016). Perioden var ukendt på dette tidspunkt.

Tabellen viser en oversigt over de tidsserier der er samlet indtil nu.
Fasediagrammet viser netop en hel periode langs første aksen omregnet til et tal mellem 0 og 1. Hver lyskurves placering i forhold til alle de andre er vist med en vandret bjælke. Op ad anden aksen er hver lyskurve vist på sin egen linje således at det er let at se lyskurvernes indbydes placering uden overlap. At se hvor en lyskurve starter og slutter kan nemlig være svært at se når alle lyskurver er blevet samlet i et diagram og derfor overlapper hinanden.
Oversigt over de enkelte lyskurvers placering i et fasediagram. Klik på figuren for at åbne den i et separat vindue. Når du scroller ned over de enkelte lyskurver på siden kan du i det separate vindue se deres placering i forhold til de andre lyskurver.
161005_JJ C1x1
Observationer udført af Jens E. Jacobsen, Egeskov.
161006_JJ C1x1
Observationer udført af Jens E. Jacobsen, Egeskov.
161007_JJ C1x1
Observationer udført af Jens E. Jacobsen, Egeskov.
På trods af at tidsserierne alle er omkring 3 h lange viser ingen af lyskurverne en 1/4 periode. Periodesøgningen viser en række minimum og her vises faseplots for dem.
Phased_Plot
På trods af at tidsserierne alle er omkring 3 h lange viser ingen af lyskurverne en 1/4 periode. Periodesøgningen viser en række minimum og her vises faseplots for dem. Faseplottet viser at lyskurve #2 ikke er helt magen til de to andre for en periode på 8 h.
Et faseplot for P = 8,0 h.
Faseplottet viser at lyskurve #2 ikke er helt magen til de to andre for en periode på 12 h.
Et faseplot for P = 12,0 h.
For en periode på 16 h bliver lyskurve #2 flyttet en halv periode i forhold til #1 og #3. Denne løsning er den mest sansynlige men med så lidt periodedækning er analysen ikke overbevisende.
Et faseplot for P = 16,0 h.