Nyt udstyr til astrofotografering.

Efter nogle aftener hvor jeg har fotograferet med kamera piggy-back på min 153mm Newton, gik det mig på at det var svært at få synsfeltet på kameraet til at matche feltet i teleskopet. Der manglede justeringsmuligheder. Da udstyret i forvejen tyngede opstillingen valgte jeg en mere radikal løsning. Newton-teleskopet røg af opstillingen og er blevet erstattet af en metalskinne med svalehale holder i hver sin ende. I den ene sko sidder nu en 8x50 søger med belyst trådkors. I den anden sko sidder et Atik 16 ICHS kamera med 135 mm Takumar telelinse.
Specialudstyret er fremstillet hos Erik Persson som hurtigt løste opgaven.
Til telelinsen har jeg et Lumicon H-alfa filter. På søgeren er der stilleskruer og det får ret hurtigt med at få den stjerne der sidder midt i kameraets synsfelt til også at være bag ved krydset på det belyste trådkors.
Med svaleskinne sko er det let at skifte kamera til f.eks. mit almindelige Canon A460 som jeg bruger til at fotografere konstellationer med.
Hvor jeg før brugte over en halv time på bare at få fundet det rigtige felt med CCD'en, tager det nu kun ganske få minutter! Herligt!

153 mm Newton teleskopet er røget af den EQ3-2 lignende opstilling og erstattet med specialfremstillet skinne med svalehale sko til en 8x50 søger med belyst trådkors og til et Atik 16-ICHS CCD kamera.
Trådkorset i søgeren er belyst med rødt diode lys og feltet måler 5,4 grader. Det er nu meget let at centrere objekter på CCD'en.